Aktivní účast


Abstrakt lze odeslat po vytvoření uživatelského účtu v registračním systému (tlačítko výše).

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: do 1. září 2024

Podmínkou zařazení přijatého sdělení do programu je registrace jednoho z autorů a zaplacení příslušného registračního poplatku.

Autoři tří nejlepších prezentací budou odměněni monografií Lymfologie prof. Oldřicha Elišky.
Autoři dalších tří prezentací budou odměněni skripty Lymfedém: Diagnostika a léčba.

Pokyny pro autory abstraktů

  • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
  • akceptované formáty: doc, docx, odt, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky
  • maximální délka textu: 2 000 znaků (bez názvu abstraktu, jmen autorů, jejich pracovišť a případné grantové podpory)
  • pokud to charakter prezentované práce a obsah abstraktu dovoluje, abstrakt by měl být členěn na úvod, metodiku, výsledky a závěr
  • pokud se jedná o kazuistiku, prosíme o uvedení stručné anamnézy, provedených vyšetření a terapeutických postupů vztahujících se k danému problému
  • abstrakt může obsahovat 1 obrázek (maximální šířka 12 cm). 
  • na konci textu může být uvedena případná podpora prezentované práce (grant, projekt apod.)
  • šablona abstraktu ke stažení

Nastavení dokumentu:
Velikost stránky: A5
Okraje: 1 cm na každou stranu
Řádkování: jednoduché
Odsazení a mezery: 0 b (před i za)
Font: Calibri
Velikost písma: 10 b

Styly a formátování:
Název abstraktu pište tučným písmem Název abstraktu
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů pište v této podobě: J. Novák, P. Kovář, A. Krejčí
[volný řádek]
Název instituce, město a stát pište kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).

[volný řádek]

Text abstraktu zarovnaný do bloku