Vážené kolegyně a kolegové, milí příznivci lymfologie,

dovoluji si Vás v této nelehké době oslovit jménem svým a jménem organizačního výboru s pozváním na kongres Lympho 2021, který by se měl podle plánu konat od 21. do 23. října 2021 v Mariánských Lázních.

Bylo tradicí, že se všichni příznivci lymfologie každý rok na podzim scházeli u příležitosti konání lymfologického kongresu pořádaného Českou lymfologickou společností ČLS JEP. První kongres se konal už v roce 1992. Tuto tradici přerušila až pandemie, kdy všudypřítomný virus a hrozba nákazy znemožnily konání kongresu Lympho 2020 v Pardubicích. 

Pevně doufám a věřím, že se letos kongres konat bude a že se v hojném počtu sejdeme, abychom si vyslechli přednášky s tématy diagnostiky, konzervativní i chirurgické léčby lymfatické insuficience/lymfedému, předali si informace o novinkách z oboru lymfologie, vyměnili si své zkušenosti s léčbou pacientů a v neposlední řadě se setkali se svými kolegy a přáteli.

Společně si přejme pevné zdraví a zlepšení epidemiologické situace, aby bylo možné společně se sejít a užít si odborný i společenský program v Mariánských lázních.

Za organizační výbor

Naděžda Vojáčková
prezidentka kongresu

Hlavní témata

 • Anatomie a fyziologie lymfatického systému
 • Lymfoscintigrafie
 • Primární lymfedém a angiodysplázie
 • Sekundární lymfedém a jeho nejčastější příčiny a projevy
 • Flebolymfedém, lipolymfedém, lipedém
 • Komplexní dekongestivní terapie
 • Chirurgická léčba lymfedému
 • Péče o kůži u pacientů s lymfedémem
 • Farmakoterapie lymfatické insuficience a lymfedému
 • Imunologie v lymfologii
 • Chronické rány a význam lymfatického systému při jejich hojení