Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovoluji si vás po roce opět pozvat na „svátek lymfologie“, jak naše kongresy s oblibou nazýval prof. Eliška.

Po loňském, velmi úspěšném setkání v Brně, předchozím setkání v Praze, kde jsme oslavili třicetileté výročí České lymfologické společnosti, se z mnoha organizačních důvodů vracíme do Mariánských Lázní.

Nejen v životě člověka přichází po třicítce čas rekapitulace a úvah nad dalším směřováním. Stejně tak to platí i pro naši odbornou společnost. Proto jsme pro téma letošního kongresu Lympho 2024, zvolili název: „Quo vadis lymfologie?“

Mariánské Lázně, které svým geniem loci inspirovali nejen Goetheho, Chopina a mnoho dalších, budou jistě inspirací i pro nás, kteří se zabýváme problematikou lymfatické insuficience a zamýšlíme se nad rozvojem našeho oboru.

Věřím, že odborný program kongresu, který přinese řadu novinek, ale i přehled o současných znalostech patogeneze, diagnostiky a léčby, bude pro nás tím správným impulsem k úvahám nad dalším směřováním lymfologie. Velmi se těším na společnou diskusi a předávání osobních zkušeností, které považuji za „koření“ našich setkání.

Velkou pozornost věnujeme i prezentacím vystavovatelů a spolupracujících firem. Bez větší nadsázky lze říci, že tvoříme spojené nádoby, které mají významný podíl na rozvoji našeho oboru.

Nelze opomenout ani společenskou část kongresu, která se nám mnohdy uchovává v paměti daleko déle a pevněji než řada vědeckých poznatků.

Toto vše se neobejde bez dokonalé přípravy a organizace, kterou na svých bedrech, jako každoročně, nese společnost AMCA, náš mnohaletý a nepostradatelný partner.

Vážení a milí přátelé, v co nejširším kruhu se těším na setkání s vámi v Mariánských Lázních na kongresu LYMPHO 2024.

Za organizační výbor

MUDr. René Vlasák
prezident kongresu

Hlavní téma

Quo vadis lymfologie?