Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

v loňském roce jsme na kongresu LYMPHO oslavili 30. výročí založení naší společnosti. Čas však běží velmi rychle a já bych Vás velmi ráda pozvala na letošní kongres České lymfologické společnosti LYMPHO 2023. Po několika letech jsme se rozhodli vrátit se na jižní Moravu. Rádi bychom Vás přivítali ve dnech 19.–21. října 2023 v Brně.

Kongresy LYMPHO jsou příjemným setkáním zdravotníků rozličných oborů, které spojuje zájem o problematiku chronické lymfatické insuficience. Jsou místem sdělení nových poznatků, výměny zkušeností a praktických dovedností. Odborný program kongresu by měl poskytnout přehled o současných trendech v patogenezi, diagnostice a terapii lymfatických otoků. Rádi bychom dali prostor pro prezentaci Vašich původních prací, osobních zkušeností a bohatou diskuzi.

Věřím, že i v letošním roce se kongres České lymfologické společnosti ponese v pozitivní a milé atmosféře a bude pro Vás přínosný po stránce odborné i lidské. Organizace kongresu se tradičně ujala společnost AMCA, která je pro nás značkou kvality. Budu velmi potěšena, pokud se rozhodnete k účasti na kongresu LYMPHO 2023 v příjemném prostředí podzimní jižní Moravy.

Za organizační výbor

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
prezidentka kongresu