Akreditace ČLK

Kongres je akreditován Českou lékařskou komorou a pořádán dle stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID vzdělávací akce: 113189)

Název vzdělávací akce:
LYMPHO 2023

Počet přidělených kreditů:

  • pasivní účast: 14 kreditů
  • hlavní autor přednášky: 7 kreditů
  • spoluautor přednášky: 5 kreditů
  • hlavní autor posteru: 5 kreditů
  • spoluautor posteru: 3 kredity (první dva spoluautoři), 1 kredit (další spoluautoři)


Certifikáty
Kredity získané za aktivní i pasivní účast budou členům ČLK připsány na jejich členské účty ve Vzdělávacího portálu ČLK.
Certifikáty budou účastníkům rozeslány e-mailem po skončení kongresu.