Pořadatel

Prezidentka kongresu

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

Organizační a programový výbor

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
MUDr. Hana Houdová
MUDr. Věra Pavlasová
MUDr. Naděžda Vojáčková
MUDr. Petra Fialová
MUDr. René Vlasák
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
MUDr. Marika Kylarová