Pořadatel


Česká lymfologická společnost ČLS JEP
 

Prezident kongresu

MUDr. René Vlasák

Organizační a programový výbor

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
MUDr. Hana Houdová
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
MUDr. Věra Pavlasová
MUDr. Naděžda Vojáčková
MUDr. Petra Fialová
MUDr. René Vlasák
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
MUDr. Marika Kylarová