Pořadatel

Česká lymfologická společnost ČLS JEP
 

Prezidentka kongresu

prim. MUDr. Naděžda Vojáčková

Organizační a programový výbor

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D., předseda ČLyS
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D., vědecká sekretářka ČLyS
prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
MUDr. Hana Houdová
prim. MUDr. Věra Pavlasová
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
MUDr. René Vlasák
MUDr. Iva Žampachová