Hlavní témata

1) Fyziologie/patofyziologie
  
 • Intersticium
 • Lymfatická insuficience a bolest
 • Lymfatická Insuficience a nádorová onemocnění
 • Lymfatická insuficience a imunologie
 • Lymfatická insuficience a tuková tkáň

2) Lymfo-angiologický blok  
  
 • Diabetická angiopatie
 • Flebedém
 • Spolupráce angiologa a lymfologa

3) Zobrazovací metody
  
 • Sono dg. lymfedém, flebedém, lipedém
 • LSG
 • MRI
 • MRI lymfografie
 • Fluorescenční lymfografie
   
4) Chirurgická léčba

5) Lymfologie v intenzivní péči


6) Praktická lymfologie I
  
 • KDT – komprese 
 • Farmakoterapie lymfedému (enzymoterapie, flavonoidy)
 • Diuretika a farmaka s nežádoucím či zhoršujícím účinkem na lymfatickou insuficienci
 • ATB  
 • Erysipel, prevence, léčba

7) Lipedém
  
 • Lipedém, prevence a léčba
 • Celulitida 
 • Problém morbidně obézních s lymfatickou insuficiencí
 
8) Praktická lymfologie II
  
 • Praktická ukázka manuální lymfodrenáže 
 • Zajímavé kazuistiky 
 • Rehabilitace – cvičení, péče o jizvu

Workshopy

Workshopy proběhnou v odpoledních hodinách ve čtvrtek 3. října.
Registrace na jednotlivé workshopy bude k dispozici v září 2024.
 
 • Lipedém v otázkách a odpovědích
 • UZ v lymfologii
 • Komprese 
 • Adjuvantní fototerapie v lymfologické praxi
 • Lymfatická insuficience – o čem vlastně mluvíme
 • Proteázy u lymfatické insuficience a v léčbě chronických ran